Skip to content Skip to footer

Ден 18 – На драго сърце | Благословен живот

На драго сърце

„А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.7 Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. 8 А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело.“ 2 Коринтяни 9:6–8

Наскоро бях изненадан от семейство, което посещава Национален Християнски Център. Една вечер, след неделното ни събрание те искаха кратка среща с мен. Изненадващо за мен казаха: “Пасторе, искаме да дарим колата си на църквата“. В друг един случай, друго семейство от Дома ни дойде при мен и ме благослови със собствената си кола, като същото семейство по-късно реши да продаде втората си кола и дари цялата сума от продажбата за изплащането на новата сграда на църквата ни.
Действително бях впечатлен от отношението на почит и благодарност, с които тези хора даряваха своята собственост. Не бяха ли тези хора в колелото на живота? Нямаха ли техните собствени нужди, плащания и финансови ангажименти всеки ден? Не бяха ли повлияни от инфлацията, вдигането на цените и т.н.? Бяха! Но имаше нещо по-силно в тях, което ги движеше, по-силно от обстоятелствата и то беше щедростта в техните сърца. Божиите благословения са в ръцете на щедрите хора. Бог доверява своите небесни ресурси в хора с щедри сърца и те не ще останат без Неговото благословение в ръцете си.

Ап. Павел говори в един от най-известните стихове относно даването за щедростта, която е „на драго сърце“ (2 Коринтяни 9:6-9)! Целият този пасаж е към определена група хора, които са на прага да жертват в своето даване отвъд общоприетото. Тези хора бяха щедри и даваха „на драго сърце“. Павел, воден от Святия Дух, полага основен принцип относно нашето даване: „който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне“. Мярката на нашата щедрост определя
мярката на нашето благословение. Веднага в следващия стих той ни учи как да го правим: „Всеки да дава според както е решил в сърцето си“. Ти си единственият човек на планетата земя, който решава какво и колко е правилно да дадеш. Това е между теб и Бог и никой друг!

Павел продължава да ни учи, като вмъква нещо толкова важно, свързано с отношението, с което даваме: „Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго (с радостно) сърце.“

Бог не очаква десятъците, даренията ни или всяка една наша щедрост да бъдат под влиянието на човешка пресметливост („без да се скъпи“) или натиск („принуждение“). Благословеният живот расте от семена, посяти единствено „на драго (с радостно) сърце“!

Как може да бъдеш такъв човек? Човек, който има „драго сърце“ в своята щедрост? Има само един единствен начин – Бог трябва да го направи! Той трябва да направи сърцето ти такова. Ние трябва да Му позволим да замени нашите себични сърца със сърца, които туптят с щедрост. Когато направим това, Бог ни обещава чрез думите на Павел, че: „е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело.“

Ето това е благословен живот!

Молитва

Господи, благодаря Ти, че учиш моето сърце да бъде радостно в щедростта. Искам да давам десятъците, даренията си и всяка моя щедрост „на драго сърце“. Пази ме от прекомерна пресметливост или податливост на външни фактори в моето даване. Благодаря Ти, че моите финанси, дадени за Твоето дело, ще произведат вечен плод. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Второзаконие 28:2

„И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш
гласа на Господа твоя Бог.“

  • Псалм 37:26

„Всеки ден постъпва благо и дава на заем; И потомството му е в благословение.“

Стих за запаметяване

  • 2 Коринтяни 9:7

„Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner