Skip to content Skip to footer

Ден 14 – Препълнени чували | Благословен живот

Препълнени чували

„Давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“
Евангелие на Лука 6:38

Евангелие на Лука 6:38 е един от любимите ми стихове, но за съжаление често не добре разбиран или прилаган от християните. Не рядко проповедниците цитират този стих при събирането на дарението в църковните богослужения. Именно поради това, хората започват да свързват този стих единствено и само с даването на финанси. Всъщност Исус ни разкрива чрез този стих принцип, който е приложим във всяка една област на нашия живот, не само в областта на парите.

За да обясня какво имам предвид, нека прочетем предните два стиха: „Бъдете [прочее], милосърдни, както и Отец ваш е милосърден.37 Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени.“ И тогава, в стих 38-ми Исус казва: „Давайте, и ще ви се дава“. Да, определено става дума за начина, по който се отнасяме към парите, но също така този принцип е приложим и за милостта, простителността и търпението ни. Исус говори за неограничения спектър на нашето даване. Всичко, което си избрал да дадеш, ще се върне обратно при теб и то с „добра мярка, натъпкана, стърсена и препълнена“.

За евреите израза: „добра мярка, натъпкана, стърсена и препълнена“, означава повече, отколкото възприятието на един обикновен читател върху този текст.

Според инструкциите в Стария Завет, земеделците в Израел е трябвало да остават в ъглите на своите ниви класове със зърно за най-бедните. Всяка година, по времето на жътва е имало работници-жътвари, които са събирали през целия ден житото и са го изсипвали в чувалите, които са отнасяли до каруците на своите господари. За тях не е било от голяма важност доколко тези чували са били пълни или не, защото са вземали и ползвали следващия, докато съберат цялата реколта. Не е било така обаче за бедните, които е трябвало да изминат километри до нивата, за да могат да вземат възможно най-голямото количеството, което биха могли да съберат и отнесат обратно до техния дом. Сам се досещаш, че ако си на тяхното място и това е единствената ти възможност да събереш максимално много за семейството си храна за зимата, ще подходиш с голямо внимание. Със сигурност ще „отмериш добра мярка“, тоест най-многото, което можеш да побереш в чувала. След това ще „натъпкаш“, за да се отвори още място; ще „стърсиш“, за да се запълни всяко празно пространство и накрая „ще препълниш“ така, щото да пада отстрани.

Исус използва тази илюстрация, за да комуникира с нас важността на факта, че решението ни как отмерваме в нашето даване, ще повлияе мярката на нашето получаване.

Помисли върху това. Когато посаждаш доматено семе, не получаваш реколта от доматени семена. Получаваш домати, в които има много доматени семена. Получаваш толкова много повече, отколкото всъщност си дал. Това е универсален закон. Според Евангелие на Лука 6:37 това важи и за мярката, с която съдиш другите. С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмерва и то в пъти повече. Добрата новина е, че ако отмерваш простителност и любов, ще получиш обратно много повече от тях, отколкото си дал. Откривайки този принцип, много важно е да разберем, че не става дума за механизма на даването и получаването – колкото повече, толкова повече. Бог гледа отвъд принципа. Той изпитва сърцата ни и мотивацията, поради която даваме!

Молитва

Господи, благодаря Ти, че си толкова щедър към мен. Вярвам в Словото Ти, че каквото и да дам – пари, милост, любов или простителност, ще получа обратно от него, дори и в повече. Помогни ми да бъда щедър, не само с моите финанси. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелие на Лука 6:38 (MSG)

„Когато раздаваш живота си, ще откриеш, че той се връща обратно към теб, но този път с бонуси и благословения. Даването, а не вземането е пътя. Щедростта произвежда и причинява щедрост.“

• Второзаконие 15:10

„Непременно да му дадеш, и да ти не е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това Господ твоят Бог ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти предприятия.“

• 1 Летописи 29:14

„Но кой съм аз, и кои са людете ми, та да можем да принесем доброволно принос като тоя? защото всичко е от Тебе, и от Твоето даваме на Тебе.“

• Притчи 11:25

„Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.“

• 2 Коринтяни 9:6

„А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Лука 6:38

„Давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner