Skip to content Skip to footer

Ден 12 – Истинското богатство | Благословен живот

Истинското богатство

„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.20 Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;21 защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“
Евангелие на Матей 6:19–21

Вчера видяхме, че е невъзможно да служиш на двама господари. Евангелието на Лука 16:13 потвърждава казаното от Исус в Матей 6:24: „Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.“ Малко преди този пасаж Исус казва нещо много важно в стих 9-ти: „И Аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство („мамон“), та, когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища“. С други думи, Исус ни учи да използваме нашите земни богатства и притежания, за да допринасяме в живота на хората около нас, та когато умрем един ден и оставим това, което сме имали, ще бъдем посрещнати с „Добре дошъл“ на небето от онези, на които сме помогнали тук.

Исус ни учи да използваме парите си за неща, които имат вечна стойност.

Кое е това, което има най-голяма стойност във вечността? Хората! Единственото нещо с вечна стойност, което всеки ден срещаме, са хората. Човешката душа е вечна и тя няма цена. Сигурен съм, че поне веднъж сте ме чували да казвам: „Най-важното са хората“ или „Най-важното е да обичаме хората“. Ако моите пари са били средството, чрез което хора са приели Исус Христос за Господ и Спасител, то бъди сигурен, един ден същите тези хора ще ме приветстват в небето с „Добре дошъл“.

Забележи, в Евангелие на Лука 16:9 не се казва, че парите ти ще те посрещнат. Казва се, че приятелите, които си спечелил, ще те приветстват, приемат във вечното ти жилище. Сигурен съм, че един ден хиляди ще ме поздравяват, затова че са в небето, поради това, че съм давал в църквата или на служения, които водят хора до Христос. По същия начин, по който Бог превърна водата във вино, Той може да „превръща“ парите в спасени души. Той е Единственият, Който може да превръща „неправедното богатство (мамон)“ във вечно богатство.

В днешния ни стих – Евангелие на Матей 6:19-21, Исус говори доста за това. Той казва: „събирайте си съкровища на небето“. Евангелие на Лука 16:9 много точно ни учи как да направим това – като биваме добри настойници и използваме нашите пари за праведни цели. Ето защо нашето даване в Християнския Център има смисъл. Аз искам парите ми да бъдат инвестиция в живота на хората, да помагат в достигането на хората с Божията любов и спасение.

Не бива да се заблуждаваме! Нашият враг ще воюва точно срещу това. Той ще бъде изключително доволен, ако ние живеем само и единствено за себе си и нашето собствено добруване на земята. Неговата стратегия е да ни обърка и никога да не получим ясна картина относно смисъла и целта на нашите пари и притежания. Той осъзнава, че колкото повече пари даваме в църквата, толкова повече хора ще се спасяват и Царството на Бог ще се разраства в България.

Възможно е да си мислиш: „Аз нямам много пари, така че това, което споделяш, не е за мен“. Напротив! Точно за теб е. Имайки малко, е достатъчно, за да предизвикаш благословението на Бог върху твоите пари. В Евангелие на Лука 16:10 Исус казва: „Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.“ Бог ще ти повери и благослови с „многото“, ако се научиш да бъдеш верен в „малкото“. В 12 стих се казва още: „И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?“

Това, което искам да кажа, е, че не е от значение колко имаме – от значение е на кого принадлежи. Ако имаме съзнанието и отношението, че всичките пари, които имаме са Негови, а не наши; че сме настойници на повереното ни, тогава това, което се очаква от нас, е „да бъдем верни в чуждото“, защото тогава ще имаме истински „нашето“. Когато се покоряваме на думите в Евангелие на Лука 16, това ще ни направи квалифицирани за „многото“, но най-важното от всичко ще бъде, че съкровището ни е на небесата.

Молитва

Господи, избирам парите, с които ме благославяш, да бъдат инвестирани и превърнати във вечно съкровище. Поставям упованието си в Теб, затова ме наставлявай в даването на моите дарения, независимо от това каква е сумата, малка или голяма. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• 1 Петрово 4:10

„Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.“

• Евангелие на Лука 12:42–48

„Господ каза: Кой е, прочее, онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над домочадието си, да им дава на време определената храна?43 Блажен онзи слуга, чиито господар, когато си дойде, го намери, че прави така.44 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.45 Но ако онзи слуга рече в сърцето си: Господарят ми се забави, и почне да бие момчетата, и момичетата, да яде, да пие и да се опива,46 то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който не знае, и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните.47 И онзи слуга, като е знаел волята на Господаря си, но не е приготвил нито постъпил по волята му, ще бъде много бит.48 А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.“

• Притчи 11:28

„Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.“

• Евангелие на Лука 16:9 (NLT)

„Използвай ресурсите си на земята, за да облагодетелстваш хората около себе си и създаваш приятелства. Тогава, когато притежанията ти свършат, самите те ще те посрещнат един ден във вечния дом.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 6:19–21

„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.20 Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;21 защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner