Skip to content Skip to footer

Ден 7 – Благословение на изобилие | Благословен живот

Благословение на изобилие

„Откак почнаха да донасят приносите в Господния дом, яли сме до насита, и остана много; защото Господ е благословил людете Си; и останалото е това изобилие.“
2 Летописи 31:10

Можеш ли да си представиш какво Църквата – Тялото на Христос би могла да извърши на земята, ако всеки един неин член, всеки един вярващ дава десятък? За съжаление, статистиката е ужасяваща. Християните дават само 1.7% от своят приход в Дома на Бога. Апостол Павел пише към вярващите в Коринт като ги инструктира как и кога да заделят от приходите си, така щото да не се събира допълнително дарение, когато ги е посещавал: „А колкото за събирането на милостинята за светиите, правете и вие както наредих в галатийските църкви.2 В първия ден на седмицата (неделя), всеки от вас да отделя според успеха на работите си, и да го има при себе си, за да не се събират пари, когато дойда.” 1 Коринтяни 16:1,2

Помисли си само какво Бог би могъл да извърши на земята, ако ние сме верни в нашите десет процента. Няма ли останалите ни 90% да бъдат изкупени и благословени? Разбира се, ДА! Десятъкът не само донася снабдяване в Божия Дом, но също така причинява благословение в живота на онзи, който го принася пред Бога.

В 2 Летописи 31:4-10 е описана историята на цар Езекия, който нареди на народа си да спазва закона относно десятъците. Когато хората започнаха да принасят своите „първи плодове“, Езекия бе изумен от „куповете“ от вино, жито, дървено масло, мед; от говедата и овцете. В 9-ти стих всъщност пита в недоумение свещениците: „Обяснете ми, как се случи това…действително ли хората ни са толкова благословени? Това е толкова много, което са донесли в Дома?“ Свещениците му отговориха: „Откакто започнаха да принасят десятъците си, Царю, Бог е благословил народа ти изобилно, дотолкова, че това, което принасят не можем да му намерим място.“

Спомни си какво Бог каза на пророк Малахия 3:10: „Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми.“ Когато Езекия заповяда на хората си да изпълнят това и те се покориха, Бог ги благослови: „… и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него.“

Горните старозаветни пасажи относно десятъка имат своето потвърждение и в Новия Завет. В Евангелие на Матей 23:23 Исус смъмря фарисеите, като казва: „Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.“

Очевидно е, че Исус смъмря фарисеите по такъв начин, чрез който Той затвърждава по необорим начин необходимостта от развиването на стил на живот, в който всички ние, новозаветни вярващи трябва да практикуваме. С тези свои думи Исус утвърди даването на десятък за всички негови последователи. За мен Неговите думи са още едно доказателство, че ако аз съм верен с десятъка си днес, то Бог ще ме благослови с изобилие, по същия начин, по който хората на цар Езекия преживяха по време на неговото царуване.

Десятъкът не е определен да бъде тежко и сурово задължение или суха и лишена от живот индулгенция. Той не е само невероятна възможност, чрез която църквата бива благословена, за да извърши делото си на тази земя, но и основна причина Бог да благослови човека, който е избрал да бъде верен към Него с поверените му финанси и притежания. Представи си отново влиянието, което Домът ни може да окаже в света, ако всеки един вярващ от Християнския Център дава десятък!

Молитва

Боже благодаря Ти, че си Същият вчера, днес и завинаги. Благословенията Ти са винаги реални и на разположение, както са били и преди хиляди години по времето на цар Езекия. Моля Те да благословиш десятъка ми и той да бъде източник, чрез който Твоето Царство да се разширява на земята. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелие на Марк 6:41–43

„И като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна на небето и благослови; и разчупи хлябовете, и даваше на учениците да наслагат отпреде им; раздели и двете риби на всичките.42 И всички ядоха и се наситиха.43 И дигнаха къшеи, дванадесет пълни коша, така и от рибите.“

• 2 Коринтяни 9:7

„Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 25:29

„Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner