Skip to content Skip to footer

Ден 1 – Пожертван или Изкупен | Благословен живот

Пожертван или Изкупен

„Посвети на Мене всяко първородно, всяко, което отваря утроба между израилтяните – и човек и животно; то е Мое.“
Изход 13:2

В последното ни пътуване до Америка имах възможност да бъда на посвещението на сградата на една от църквите, с която през годините Бог ни бе свързал. Словото, което пастора сподели, съдържаше информация, която задвижи сърцето ми. Той спомена за онзи момент, в който църквата му реши да дари сумата от 88000$ за закупуването на сградата ни в гр. Пловдив. Чувайки всичко това, спомените оживяха отново в мен за чудото, което Бог извърши тогава. В края на речта си, той сподели нещо, което ме изуми още повече. След това тяхно дарение, Бог бе благословил църквата им с 600000$ в период само от 6 месеца. Нещо повече, при последното ми проповядване там бях пророкувал за огън, който ще слезе върху църквата им. Без дори да предполагам за какво говоря, най-неочакваното се случва – покрива на една от сградите им (която им бива подарена за забележи – 1 $) се запалва и след оценката на щетите, сумата, която застрахователите отпускат е 880 000$. 10 (десет) пъти повече от сумата, която бяха дарили за църквата ни. Защо съм толкова обстоятелствен?

Правя това, за да акцентирам на факта, че десятъкът има огромна сила и когато практикуваш този принцип, той работи безотказно!

Повечето християни са чували думата „десятък“ и знаят, че става дума за даването на 10% от прихода си в църквата. Въпреки това, статистиката в световен мащаб показва, че християните не дават десятък. Според мен причината за това е, че или не разбират смисъла и целта на десятъка, или имат размити идеи за това. Ето защо първото нещо, което искам в тази програма, е да обясня истинското значение и библейския смисъл на десятъка.

За да можем да разбираме даването на десятък в църквата, трябва да се върнем назад във времето и видим принципа относно първородните. Според Изход 13:2 първородните трябваше или да се пожертват, или да бъдат изкупени пред Бог, защото Му принадлежаха. Всеки път, когато се раждаше първородно животно, то трябваше да бъде пожертвано пред Бог или, ако бе определено като нечисто (с някакъв недостатък), трябваше да бъде изкупено с жертването на агне без недостатък. Чистото първородно трябва да бъде жертвано, а нечистото първородно – да бъде изкупено!

Имайки това предвид, спомни си момента, в който Йоан Кръстител вижда Исус да идва към него и казва: „Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
Евангелие на Йоан 1:29

Апостол Йоан много точно описва като Какъв Исус дойде на земята. Той дойде като Божия първороден! Той бе чист, свят и без недостатък, а всеки един от нас бе роден нечист и грешен. Принципът относно първородните в Изход 13 гласеше така: ако първородното животно е чисто, трябва да се пожертва, но ако е родено нечисто, то тогава друго чисто животно, без недостатък, трябва да го изкупи и бъде пожертвано вместо него. Виждаш ли? Исус Христос бе Божият Първороден Син. Той бе Божият „десятък“!

Принципът относно първородните може да бъде видян през цялата Библия. Дали ще Му дадем на първо място времето си или на първо място нашите финанси, десятъкът е израз, външна изява на това, че живеем стил на живот, в който всичко първо в живота ни Му принадлежи. Не става въпрос да даваш на Бог от това, от което ти е останало. Десятъкът е свързан с това да поставиш вярата си в Него и дадеш първото от печалбата си. Ето това е причината, поради която християни, които дават десятък, да бъдат благославяни. Чрез даването на десятък ти всъщност заявяваш: „Боже, аз поставям Теб на първо място в живота си. Давам Ти най-доброто, началното, първото от успеха си, защото вярвам, че Ти го заслужаваш‘; Ти се грижиш за всичко, чак до края на пълната/цялостната ми печалба.“ Ето защо десятъкът е толкова важен – той е първото, което даваш на Бог, което има силата да определи края!

Молитва

Боже, благодаря Ти, че даде Твоя Първороден Син за мен. Благодаря Ти, че Го жертва, така щото аз да бъда изкупен. Днес избирам да поставя всичко на по-заден план, а Теб – на първо място в живота ми. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Изход 13:2

„Посвети на Мене всяко първородно, всяко, което отваря утроба между израилтяните – и човек и животно; то е Мое.“

• Изход 34:19-20

„Всичко, което отваря утроба, е Мое, и всяко мъжко първородено между добитъка ти, говедо или овца. А първороденото на осела да откупиш с агне {Или: яре.}; и ако го не откупиш, тогава да му пресечеш врата. Всичките си първородни синове да откупуваш. И никой да се не яви пред Мене с празни ръце.“

• Римляни 5:8

„Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“

• Римляни 8:29

„Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя.“

Стих за запаметяване

• Изход 23:19

„Най-първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа твоя Бог.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner