Skip to content Skip to footer

Ден 5 – Под благодат | Благословен живот

Под благодат

„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.“
Матей 5:17

През годините съм чувал най-различни оправдания, поради които хората не дават своя десятък. Едно от любимите ми оправдания, което съм чувал най-вече от по-старите вярващи е: „Аз съм под благодатта, а не под закона“. Хората си мислят, че понеже Исус изпълни старозаветния закон на Моисей, те не са задължени да дават десятък, понеже са под Новия Завет. В предишната тема засегнах малко това, но имайки предвид предмета за благодатта, няма как да отмина истинския й смисъл и да видим как тя действа.

Благодатта на Бог е нещо наистина невероятно. Имайки това предвид, искам да запомним следното твърдение: Праведността под благодатта винаги превъзхожда и надминава праведността от Моисеевия закон.

Това е смисълът на думите, които Исус заявява в Евангелие на Матей 5:17-20 „Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, но да изпълня.18 Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19 И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.20 Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.“

Нека отново акцентирам върху горното ми твърдение: Праведността под благодатта винаги превъзхожда и надминава праведността от закона. Забележи стила на Исус, когато поучава. Той винаги затвърждава Старозаветния закон, след което поставя и издига един по-висок стандарт за живот под Новозаветната благодат. Това не касае само наредбата относно десятъка, но е съществен принцип във всичко, свързано със закона.

Например, в Изход 20:13 и Второзаконие 5:17 законът казва да не убиваш, но в Евангелие на Матей 5:22 Исус заявява, че дори само да се ядосаш на брат си е престъпване на закона. Това е един много по-висок стандарт. В Изход 20:14 и Второзаконие 5:18 законът казва да не прелюбодействаш, но в Евангелие на Матей 5:28 Исус заявява, че дори ако погледнеш жена с цел да я пожелаеш в мислите си, престъпваш закона. Още веднъж виждаме, че Исус поставя един по-висок стандарт и изискване. С други думи, праведността, която благодатта ни прави да живеем, минава отвъд изискванията и старозаветните заповеди на Моисеевия закон.

Ето защо, когато чуя някой да твърди, че е под благодатта и затова не дава десятъка си казвам: „Или не разбира благодатта или е стиснат.“ Когато даваме с истинско библейско разбиране за Новозаветната благодат, под която вече сме, винаги ще даваме повече от една десета част от нашия приход. Под благодатта десятъкът е само началото на нашето даване и щедрост. Когато открием благодатта на даването и принципа на превъзходство спрямо Старозаветния закон, тогава животът ни ще придобие различна перспектива относно десятъка и даването.

Молитва

Господи, благодаря Ти, че благодатта Ти ми носи свободата да избирам Твоите по-високи стандарти. Благодаря Ти, че тя ми дава и силата да ги живея. Научи ме на благодатта на даването. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Изход 20:13–14

„Не убивай. Не прелюбодействувай.“

• Второзаконие 5:17–18

„Не убивай. Не прелюбодействувай.“

• Евангелие на Матей 5:22

„Чули сте, че е било казано на старовременните: “Не убивай; и който убие излага се на съд”.22 А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,24 остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.25 Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.26 Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант.27 Чули сте, че е било казано: “Не прелюбодействувай”.28 Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 5:17

„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner