Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ден 20 – Кърпата | 21 Принадлежност

Кърпата „Бог ви е дал дарове от многообразието на своите духовни дарби. Ако имаш дара да комуникираш, използвай го като един, който има съзнанието, че Бог говори чрез него. Ако ли имаш дара да помагаш,…

Виж повече

Ден 19 – Най-важният урок | 21 Принадлежност

Най-важният урок „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“ Евангелие на Йоан 13:35 Лесно е да се каже: „Обичай хората…“, но каква огромна трудност срещаме да приложим това на практика,…

Виж повече

Ден 16 – Напълно приет | 21 Принадлежност

Напълно приет „Приемайте се един друг, както и Христос ви прие.“ Римляни 15:7 Чувствал ли си се някога отхвърлен? Сигурно. Е, поне не си единствен! В книгата Битие четем за Йосиф как беше отхвърлен от толкова много хора…

Виж повече

Ден 15 – Корени | 21 Принадлежност

Корени „Отец на сирачетата и съдия на вдовиците е Бог в Своето обиталище. Бог настанява в семейство самотните“ Псалм 68:5–6 Обичам трилогията „Властелинът на пръстените“, защото е близка до моето възприятие за ценностите и важните неща в…

Виж повече

Ден 14 – Никога повече сираци | 21 Принадлежност

Никога повече сираци „Като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля.“ Колосяни 1:5 Спомням си едно мое пътуване със самолет, в което забелязах възрастна двойка англичани, носещи на ръцете…

Виж повече

Ден 13 – Заедно | 21 Принадлежност

Заедно „И се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.“ Ефесяни 4:3 Единството в църквата е толкова важно, че Новият Завет отдава повече внимание на това, отколкото на небето или на ада. Бог копнее…

Виж повече

Ден 12 – Дрехата на Бог | 21 Принадлежност

Дрехата на Бог „Облечете се със смирение.“ I Петрово 5:5 Дрехите са важна част от живота на човешката раса още от времето на Адам и Ева. Онова, което обличаш и носиш, не скрива твоята голота, а разкрива…

Виж повече

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner