Skip to content Skip to footer

Ден 5 – Псалм за всеки сезон | 21 Дни Приближаване 2022

Псалм за всеки сезон

„Пейте Господу нова песен, Пейте Господу, всички земи. 2 Пейте Господу, благославяйте името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление. 3 Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела.“
Псалм 96: 1-3

Известен актьор организирал арт събитие. Голяма част от неговите феновете били с очакване той да изиграе някой от известните си персонажи и тръпнали в очакване за това. Някой от тях дори се провиквали към него, докато се качвал на сцената, когато един свещеник в залата най-неочаквано го помолил да рецитира Псалм 23. Заинтригуван от това нестандартно предложение, актьорът приел, но само при условието, че свещеника направи същото това след него. Използвайки съвършен баланс на гласа и интонацията си, актьорът изрецитирал псалма, получавайки в края бурни овации от своята публика за своето изпълнение. Свещеникът започнал като че ли леко несигурно и неохотно, с привидно накъсана интонация и глас, често едва доловим и треперещ. Когато завършил обаче, залата била напълно притихнала, всяка глава била сведена надолу, а очите на повечето – насълзени и влажни. След момент на неловко мълчание актьорът промълвил: „Е, аз мога и да знам как да прочета Псалм 23, но този човек тук познава Пастира, за който пише в него“

Поклонението е онзи процес, в който ние опознаваме Пастира. Колкото по-надълбоко отиваме в нашето поклонение, толкова повече нашето познание за Исус расте, нашата интимност с Него расте. Авторите на Псалмите правеха това всеки ден, затова и можеха да разкрият болката, радостта, отчаянието или вълнението си в техните песни. Псалмите всъщност ни разкриват всяка емоция, която авторите чувстваха в процеса на своето приближаване и опознаване на Бога. И именно в този процес на приближаване Той им се разкриваше, и те пишеха за тази гледка.

Въпреки че имаме толкова много псалми в Писанията, ще спомена пет вида от тях, които ни помагат да се приближаваме по-близо до Бог и разширяваме своите преживявания по време на нашето поклонение към Него.

 • Псалми на хвала и прослава

Този вид псалми са изпълнени с празнуване, радост, която прелива, нотки на вълнение и възхвала. Често, като резултат от определени победи, в тези псалми се говори за Божията добрина и те окуражават цялото творение да прославя Бог. Много от нашите съвременни песни са основани на този вид псалми. Когато като вярващи прославяме Бог с този вид псалми, ние се свързваме и преживяваме отново и отново Неговата добрина към нас. Практикуването на танц (Псалм 49:3) и пеене (Псалм 47:6) в нашето хваление е чудесен израз на нашето поклонение чрез този вид псалми на хвала и прослава.

 • Псалми на благодарение

Въпреки че си приличат много с псалмите на хвала, псалмите на благодарение са свързани с нашата признателност за това, което Бог е извършил в живота ни. В тежки времена тези псалми ни напомнят за това, че Бог е верен. Издигайки ръцете си (Псалм 63:4) към Бог, докато се покланяш с псалми на благодарност, ще ти помогне да се свържеш с Него много по-силно и интимно.

 • Псалми на осъждане

Близо 30 псалми от този вид са свързани с вика на поклонника Бог да разруши или да прокълне враговете. Те са нападателни и често изпълнени с омраза. Не е никак лесно да се свържем с тях, още повече като вече новозаветни вярващи, опитващи се да следваме учението на Исус за прошката. Истината е, че в много от тях можеш да намериш дълбокия вик за справедливост, облечен като вопъл на молитва към Бог. Бог е справедлив, ето защо, когато ние видим несправедливост около себе си, е напълно правилно да се приближаваме в нашето поклонение към Бог с този вид псалми.

 • Псалми за Неговата царственост

Тези псалми разкриват суверената царска власт на Бог. Този вид псалми също разкриват и онзи земен цар, като син на Бог, властващ с неограничена сила и справедливост, и естествено са препратка към Исус Христос, нашият Господ и Цар. Те имат огромно влияние върху съвременните вярващи. Писанията ни учат, че вярващите са „царско свещенство“, „наследници на царството Божие“. Поради Исус ние се „обличаме в тези дрехи“, за да изпълним ролята и функцията си да донесем авторитета на Небето и установим Божията справедливост на земята. Ето защо тези псалми са толкова вдъхновяващи за нас. Не случайно в тях ръкопляскането е отличаваща се част (Псалм 47:1).

 • Псалми на оплакване

Тези псалми са едни от най-популярните в библейската поезия. Характерното за тях е дълбоката емоция и скръб, завършващи в упование към Бога. Този вид псалми ни учат да бъдем естествени в болката си и да изплакваме от дълбочина сърцето си пред Бога, без да губим вярата и упованието си в Него. В тези псалми може да видиш възклицание (Псалм 27:6), както и припадане и коленичене към Бог (Псалм 95:6).

Има песни за всеки сезон в живота ни, намиращи се в Псалмите. Знаейки как да се покланяш с всеки един вид от тях, ще ти помогне да изразяваш по-добре себе си пред престола на Бог. Те са, които ще те направят да познаваш интимно Пастира в тях.

Молитва

Господи, благодаря Ти за това, че си промислил да има псалми за всеки един момент в живота ми. Моля Те, когато прекарвам време да чета, размишлявам и се моля с всеки един от тях, да ми помогнеш чрез тях да се приближавам по-близо до Теб и изразявам себе си от дълбочината на моята същност. Докосвай ме чрез тях и оформяй моя дух. В Името на Исус, Амин!

Приложение

 • Слушайки песните на NCC Music или други съвременни песни, опитай да определиш какъв вид псалми са те.

Стихове за прочит

 • Псалми на хвала и прослава: 18; 21; 28; 66; 135
 • Псалми на благодарение: 30; 34; 75; 107; 188
 • Псалми на осъждение: 35; 69; 109; 137
 • Псалми за Неговата царственост: 47; 72; 93; 101; 110
 • Псалми на оплакване: 3; 14; 61; 120; 139

Стих за запаметяване

 • Псалм 96:1-3

„Пейте Господу нова песен, Пейте Господу, всички земи. 2 Пейте Господу, благославяйте името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление.3 Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела.“

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner