Skip to content Skip to footer

Ден 12 – Пророчески поклонник | 21 Приближаване 2022

Пророчески поклонник

„После ще стигнеш до Божия хълм, гдето е филистимският гарнизон; и като стигнеш там, в града, ще срещнеш дружина пророци, слизащи от високото място (мястото на поклонение), предшествувани от псалтир, тъпанче, свирка и китара, и те пророкуващи. 6 Тогава ще дойде Господният Дух върху тебе, та ще пророкуваш заедно с тях, и ще се промениш в друг човек.“
1 Царе 10:5–6

Когато пророкуването и поклонението се срещнат, произтича свръхестествена реакция, която трансформира всичко по пътя си. Малко преди да бъде провъзгласен за цар, Саул преживя от първа ръка силата на пророческото поклонение. След като помаза главата му, пророк Самуил му каза: „ще срещнеш дружина пророци, слизащи от високото място (мястото на поклонение), предшествувани от псалтир, тъпанче, свирка и китара, и те пророкуващи. 6 Тогава ще дойде Господният Дух върху тебе, та ще пророкуваш заедно с тях, и ще се промениш в друг човек“.

За Божия народ Израел пророческото хваление и поклонение не е нещо чуждо и непознато, напротив, те са правили това за хиляди години. Мириам грабна дайрето и танцувайки възпяваше спонтанно великото чудо, което Бог бе извършил, разделяйки Червеното море и избавяйки своя народ от Египетско робство. В 1 Летописи 25:1 ни се разкрива как Асафовите, Емановите и Едутуновите синове бяха определени „да пророкуват с арфи, с псалтири и с кимвали“. Пророк Елисей, от друга страна, извика свирач и когато той засвири, силата на Бог слезе върху пророка и той започна да пророкува. Псалмите, от своя страна, в много голяма степен са пророчески в своятасъщност.

Кое прави едно хваление и поклонение пророческо? Склонни сме да мислим, че пророчеството е ограничено с предсказване на бъдещето и само онези, които имат този дар, могат да го пророкуват. В много от случаите обаче пророчеството е способността да виждаш хора и обстоятелства през Божиите очи и да комуникираш чрез думи или действия това, което виждаш. Също така, в Откровение 19:10 се казва: „духът на пророчеството е да свидетелствуваме за Исус.“, или казано по друг начин, пророчеството в своята същност е да разкриваме Исус Христос. В този смисъл всеки може да пророкува. Ап. Павел ни казва в 1 Коринтяни 14:3: „А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха.“

След като вече разбра, че можеш да пророкуваш, как това може да повлияе на твоето хваление и поклонение така, че то да бъде пророческо? На първо място, не ограничавай същността на пророческото хваление и поклонение с определена изразна форма, стил или маниер, но вместо това бъди чувствителен за помазанието. Това, което търсим по време на нашето хваление и поклонение, е къде слиза и как се движи помазанието. Свръхестественото помазване е това, което повлиява на поклонника и катализира в него начина и формата на неговата пророческа експресия. В тези богоназначени моменти то е, което ни прави чувствителни към Святия Дух и Неговата работа в нас.

Разликата между едно поклонение в помазанието и такова, лишено от него, идва от степента на близост на поклонника с Бог и способността му да чува Неговия шепот. Ефективността ти като пророчески поклонник не се дължи на творческия ти талант или човешки способности, но на желанието ти да бъдеш близък със Святия Дух и да се облягаш на Него.

Всеки път изпитвам огромна наслада, когато по време на събранията ни в Християнския Център екипът за хваление ни повежда със спонтанна мелодия. Хората в залата, докоснати от това, започнат да откликват и запяват мелодия, извираща от сърцето им. Пеейки със своите собствени думи, те запяват тази нова песен от духа си за пред Господа. Често инструментите спират и акапелата в залата е невероятна, тогава отново като взрив всички започват да възклицават и смело да изразяват радостта и свободата си в Бога. Често чувам как хората до мен декларират и заявяват смело пред престола на Бог, и в духовния свят смели думи на вяра, думи на пророческо хваление и поклонение. В такива мощни моменти на изливане на Неговото пророческо помазание
си мисля: „Боже, какво ли ще е на небето?“

Независимо обаче от това каква е експресията в спонтанния ни отклик на Божието присъствие, това не го прави винаги пророческо. Единствено помазанието, което ни задвижва и вдъхновява в определения момент, е способно да направи това. Дали ще утихнеш, ще танцуваш, ще извикаш силно или ще пееш нови мелодии, извиращи от сърцето ти, единствено и само помазанието прави тези начини на изразяване пророчески. Пророческото хваление и поклонение е едно невероятно пътуване в нас самите и в Бог и Неговите начини, чрез които Той работи в живота ни. Целта на това пътуване е да докоснем и изразим сърцето на нашия Небесен Баща на земята.

Бог ни е дал по един неограничен начин възможността да изразяваме Неговото величие и да декларираме силата на Неговата любов. Той ни кани във високите места, като същевременно води сърцата ни надълбоко в интимност с Него. Нека спрем да „опитомяваме Бог“ в нашето поклонение. Нека се предадем на океана на Неговите дълбини и закопнеем да срещнем неочакваното свръхестествено в нашето хваление и поклонение. Време е да отключиш потенциала си на пророчески хвалител и поклонник. Осмели се. Стъпи с вяра и отиди надълбоко. Там ще откриеш, че водите са дълбоки, богати и изобилни в Него, както никога досега!

Молитва

Господи, благодаря Ти за свободата, с която си ме създал да изразявам себе си пред Теб. Искам да бъда свободен в изразните средства, с които Те хваля. Оставям всички стари маниери и начини, които биха ме задържали далеко от пророческото хваление и поклонение. Освободи устните ми, моите ръце, нозете ми и всичко в мен, за да Те хваля и се покланям в Дух и истина. Избирам да бъда пророчески поклонник. В Името на Исус, Амин!

Приложение

  • Помоли Бог да ти даде чувствителност към Неговия глас. Елиминирай шума в живота си, който би те отдалечавал от чуването на Неговия шепот. Когато усетиш и разбереш, че Той ти говори, действай смело. По-голямата степен на покорство ще отключи по-голяма способност да чуваш Бог.
  • Стой в Божието слово. Ежедневно чети и размишлявай върху него. Така ще разбереш по-добре как би звучал Божия глас.
  • Започни да изразяваш твоята любов към Бог по начин, по който не си го правил досега. Когато се създаде момент за пророческо поклонение и хваление около теб, не се замисляй много, много, а „скачай“ смело в него. Стъпвайки с вяра в това, ти ще откриеш по-дълбоки нива на свобода в живота си.
  • Бъди активен участник на църковните събрания по време на хвалението и поклонението. Освободи ентусиазма и радостта си в Бога. Насърчавай и увещавай и другите да имат по-голяма дълбочина в това като теб.

Стихове за прочит

  • Изход 15:20,21

„Тогава пророчицата Мариам, Аароновата сестра, взе в ръката си тъпанче, и всичките жени излязоха подир нея с тъпанчета и хороиграния, 21 а Мариам им пееше ответно: Пейте Господу, защото славно възтържествува; Коня и ездача му хвърли в морето.“

  • 4 Царе 3:15
    „но сега, доведете ми един свирач. И като свиреше свирачът, Господната ръка дойде върху него.“

Стих за запаметяване

  • Псалм 103:1,2

„Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене <нека хвали> светото Му име. 2
Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner