Skip to content Skip to footer

Ден 17 – Благословен дом | 21 Дни Приближаване 2022

Благословен дом

„И Господният ковчег престоя в къщата на гетеца Овид-едома три месеца; и Господ благослови Овид-едома и целия му дом.”
2 Царе 6:11

Дочух, сякаш някой чука на вратата. „Очакваме ли някого?“, попитах Веси, докато тя сервираше вечерята.

„Може би са пътници, идващи от Ерусалим, търсещи да пренущуват някъде“, отвърна тя.

„Може би е съседът или някое от децата, живеещи надолу по улицата, предлагащо плодове и зеленчуци“ помислих си аз.

Отваряйки тежката стара врата, посрещаща и изпращаща гости откъде ли не, очите ми се ококориха в неверие какво виждат. Трябваше ми втори път да погледна, за да се уверя, че не сънувам. Усетих краката ми да омекват, а сърцето да бие бързо от вълнение, страхопочитание и учуда. Не можах да остана на краката си. Лицето ми бе вече в прашния под, откъдето можех да видя сандалите на неочаквания гост. Това не бяха сандали на обикновен човек. Бяха сандалите на Царя. Царя на Израел…. сандалите на Цар Давид! Царят бе дошъл в дома ми!

„Овид, здравей! Би ли имал нещо против да оставя нещо в дома ти за малко“, попита Царят. „Объркан съм и не знам как да постъпя с този златен сандък. Ще ми трябва малко време, за да разбера как правилно да се отнасям с него преди да го пренеса в Ерусалим. Дали би имал място? Би ли могъл да се погрижиш, докато се върна за него?

Можеш ли да си представиш да си на мястото на Овид-едом в деня, в който Цар Давид спря пред портата му, за да влезе в дома му? Великият цар – мощният войн и пастир на народа на Израел питаше дали един обикновен човек и неговото семейство могат да приемат и да настанят в дома си най-ценното във вселената – Ковчега на Завета. Повече от една дървена кутия или символ, той беше единственото място, където в онова време Бог бе решил да обитава Неговото изявено присъствие на земята. Точно така, Неговото изявено присъствие! Присъствие толкова мощно, че часове преди пристигането му пред прага на къщата на Овид, някой бе умрял от едно докосване, целящо да опази този златен сандък от неговото падане на земята!

Мога да си представя мислите в главата на Овид: „Царя ме пита дали би могло да сложа Ковчега на Завета в хола или може би всекидневната? Хора умират само от един допир. Ами, ако децата докато играят паднат върху него или го блъснат, тичайки насам, натам? А, котката. Ако без да иска скочи върху него? Всъщност, със сигурност ще скочи!“ Може да не виждаш историята така, както аз в моето въображение, но аз си мисля, че си е било точно така в неговия ум. Харесвам тази история, защото тя разкрива сърцето на Бог и Неговия копнеж да бъде с хората.

Словото не ни дава много информация за тези три месеца, през които Божият ковчег престоява в дома на Овид, но в края знаем със сигурност, че „Бог благослови Овид – едом и целия му дом“ ( 2 Царе 6:11). Действително ли е толкова просто? Каниш и имаш Божието присъствие в дома си, следствие на което имаш благословенията на Бог във всяка сфера на живота си.

Нуждаеш се от повече радост в дома си? Покани Божието присъствие (Псалми 16:11). Ако врагът се е опитал да настрои и разедини семейството ти? Моли се, покланяй се и декларирай Словото Му (Псалми 33. Нуждаеш се от изцеление или финансов пробив? Направи място за Божието присъствие в дома си, изключи телевизора или компютъра и започнни да се покланяш на Царя на Вселената.

Овид и неговото семейство не бяха просто посетени в онзи ден. Те бяха също и поканени! Те бяха призовани/поканени да приготвят място за Божието обитаване. Въпреки че всеки един от членовете на семейството следваше всекидневните си задължения, след тези три месеца нямаше ни един, който да не беше променен, и то завинаги.

Ослушай се добре днес. Наостри слуха си, за да чуеш. Някой чука на вратата ти. Царят е там. Чака и копнее да Му отвориш, за да влезе и благослови целия ти дом!

Молитва

Татко, чувам Те да чукаш на вратата на моето сърце, на вратата на моя дом. Моля Те, ела и заеми Своето място. Живей и обитавай в дома ми. Завладей семейството ми и се открий на всеки един от нас. Промени ни, благослови ни, изцели ни и ни освободи, за да живеем за Теб. Нека, когато хората погледнат на дома и семейството ми, да могат да кажат: „Наистина Бог ги е благословил, тях и целия им дом“. В Името на Исус, Амин!

Приложение

  • Отговори на Божието почукване. Позволи на Неговото присъствие да навлезе във всяка сфера на живота ти. Поклонението не е само за неделя, но за всеки един ден от живота ти.
  • Слушай музика на поклонение всяка сутрин преди работа или училище. Покани по този начин Божието присъствие в своя ден.
  • Предизвиквам те, ако си главата на своето семейство, да бъдеш като Овид-Едом за своя дом. Направи място за Божието присъствие и обитаване като водиш семейството си в молитва и поклонение у дома си.

Стихове за прочит

  • 1 Летописи 13:1–12

„гдето бяха златната кадилница и ковчегът на завета, отвсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета; 5 и над него бяха херувимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището; за които не е сега време да говорим подробно.“

  •  Псалм 89:15

„Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.“

  • Откровение 3:20

„Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“

Стих за запаметяване

  • Псалм 51:17

„Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner