Skip to content Skip to footer

Ден 11 – Всички едно | 21 Приближаване 2022

„Всички едно“

„Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие (хармония), и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.“
1 Коринтяни 1:10

Изграждайки сцената на концертите на NCC Music през годините, винаги съм държал на начина, по който ще бъдат нагласени и управлявани светлините. Те създават толкова много от това, което хората преживяват по време на тези събития. Начинът, по който цвета и яркостта на светлината играят, докосва сетивата ни различно. Да видиш как с малки докосвания на пулта можеш да създаваш светове на светлината е удивително. Хилядите нюанси на светлината, свързани и преливащи един в друг, рисуват красива картина и променят цялата атмосфера в залата.

В единството има огромна сила. Библията ни учи, че там, където има единство, „Бог е заръчал благословението си до века“. Бог копнее да види Неговата църква единна и обединена.

Но как да живеем в единство, когато сме толкова различни един от друг? Как да се свързваме без да изпадаме в конфликти помежду си?

Когато чета за единството от Писанията, аз виждам един незаобиколим фактор – Святия Дух! Мисля си, че единството е основано преди всичко на начина, по който индивидуално всеки един от нас се свързва със Святия Дух.

Ефесяни 4:3 казва: “и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.“ Когато фокусът ми на първо място е моето единство в Духа, тогава автоматично се свързвам с всеки, който е в Духа. Тази свързаност в Духа пази нашето единство в Него. Колкото повече се осланяме и предаваме на Святия Дух, толкова повече Той ни обединява. Това става толкова естествено, защото всички ние сме свързани към един източник и подобно на светлинните прожектори по време на концерт, ние създаваме онази красива картина от светлина, която променя атмосферата.

Ап. Павел пише за това в 1 Коринтяни 12:12,13,17,18: „Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. 13 Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме. Ако цялото тяло беше око, где щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, где щеше да е обонянието? 18 Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно.“

Бидейки в едно тяло, не ни прави да оперираме еднакво, да изглеждаме еднакво или следваме еднакво призвание. Всички ние сме свързани към един и същ „мозък“ – Святия Дух. По същия начин, по който мозъкът ни подава сигнали и управлява всичко в тялото ни, така и Святият Дух задвижва духовните процеси в нас. Когато се поддаваме на тези Негови импулси в нас и им се покоряваме, тогава започваме да живеем онова, за което сме били създадени.

Това покорство към Святия Дух е чиста форма на поклонение. Колосяни 3:14 казва: „А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството (съвършена хармония).“ Нашата любов към Отец се изразява в нашето покорство към Него. Покорството ни към Него е нашето истинско поклонение. Това е спиралата на нарастващото единство, на съвършената хармония помежду ни. Именно посред нашите разнообразности и различия ние сме завладяни от един Дух, който ни свързва с Божието бащино сърце, което ни обединява като един Дом и Семейство.

Исус се моли за това единство в Еванг. На Йоан 17:21-23: „да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. 22 И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; 23 Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.“

Нека бъдем църквата, за която Исус се моли. Нека живеем в единство. Нека се свързваме със Святия Дух всеки ден, нека Му се покоряваме, нека се покланяме на Отца и нека обичаме хората около нас, както Той ги обича.

Молитва

Отче, благодаря Ти, че ме учиш и разкриваш пред мен силата на единството. Искам Твоята църква да бъде онази, която си я създал да бъде. Моля се да бъда част от това. Нека единството на Семейството и Дома Ти бива изграждано от мен, днес и сега. Научи ме да ходя в покорство към Теб. Помогни ми да бъда свързан с Дома Ти и да обичам моите братя и сестри както Ти ги обичаш. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Псалм 133

„Давидова песен на възкачванията. Ето колко е добро и колко е угодно Да живеят братя в единодушие! 2 Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, Което слизаше по брадата, Аароновата брада, Което слизаше по яката на одеждите му, 3 Угодно е като ермонската роса, Която слиза на сионските хълмове; Защото Господ там е заръчал благословението, – Живота до века.“

  • Филипяни 2:1,2

„И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание, 2 направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени.“

  • 1 Петрово 3:8–9

„А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри. 9 Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.“

  • Римляни 12:4–16

„Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба, 5 така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас, един на друг. 6 И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата; 7 ако ли служене, нека прилежаваме в служенето, ако някой поучава, нека прилежава в поучаването; 8 ако увещава, в увещаването; който раздава, да раздава щедро; който управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да я показва доброволно. 9 Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто. 10 В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит. 11 В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. 12 Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. 13 Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбие. 14 Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете. 15 Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат. 16 Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.“

  • Римляни 15:5–6

„А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса.6 щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.“

Стих за запаметяване

  • Псалм 63:3,4

„Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, Устните ми ще Те хвалят. 4 Така ще Те благославям, докато съм жив; В Твоето име ще издигам ръцете си.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner