Skip to content Skip to footer

Предисловие | 28 Видение

Предисловие

Знаете ли, че Бог ви е създал с цел? А знаете ли, че имате специална роля в Неговото царство тук на земята?

В NCC, бихме искали да получите всичко, което Бог е приготвил за вас и да реализирате дадената от Бог цел в живота. Ето защо през тази година бих искал да помогна на всеки в NCC да бъде онзи, когото Бог е предопределил да бъде в четири направления на своя живот:

  • като Вярващ в Исус;
  • като Принадлежащ към Семейство на Бог – Църквата;
  • като Последовател на Христос;
  • като Изграждащ Божието царство в нашето общество.

1. Вярвайки в Исус означава да поставите Вашата надежда и упование в Него като се предадете на Неговото Господство във всяка област от живота ви.

Когато за първи път повярвахме в Исус, ние получихме вечен живот, но вярването не трябва да бъде еднократно действие в живота ни.

1 Йоан 5:14 се казва: “Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да продължавате да вярвате в името на Божия Син“.

Бог ни е създал така щото всеки един ден да вярваме в и на Него.

Рим. 1:17 се казва: „Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: “Праведният чрез вяра ще живее”.

Повярването в Исус Христос ни направи получатели на вечен живот, но продължавайки да вярваме в Него ни прави способни да получаваме Неговия изобилен живот във всяка област на нашия живот тук на земята.

2. Принадлежността към Семейството означава да изграждаш стойностни приятелства с тези, които обичат Исус, като вървите през живота заедно, обичайки, помагайки и защитавайки се един друг.

Ние всички сме се родили отхвърлени. В действителност, Римляни 3:23 казва: “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.”

Но тук е и добрата новина, че след като сме получили нашето спасение, сме били новородени (родени отново) и приети в Неговото семейство! Заради жертвата на Исус, ние сега принадлежим на Бога, който ни призовава да принадлежим един на друг.

Когато двама души станат семейство, те трябва да продължат да работят върху техния брак. По същия начин, станали вече част от Семейството на NCC, ние трябва да участваме активно, посещавайки неделните събрания, събранията за семейни или несемейни, различните класове и конференции, както и целенасочено да изграждаме взаимоотношения с другите.

3. Да бъдем последовател на Христос означава да изместим фокуса на живота си от собствената ни егоцентричност към живот, съсредоточен върху Христа, като правим това, което Той би направил и обичаме това, което Той обича.

Има ли някой, който напълно и изцяло се е уподобил на Исус? Не! Но докато порастваме във вярата, ние всеки ден ставаме все повече като Него. Най-добрият пример, който Той ни дава, е записан в Йоан 13 – там Исус изми краката на учениците и по-късно умря на кръста.

Да изберем да бъдем последователи на Христос не означава просто подобряване на стандарта ни на живот. Това означава да се отречем от себе си и да вземем нашия кръст, за да станем повече като Него. Това не е еднократно решение или действие от наша страна, а всекидневен практичен избор.

4. Да изграждаш Божието царство означава да се посветиш на Бога по такъв начин, че да се превърнеш в Неговите ръце и нозе в служба на хората. Да даваш от себе си на околните.

Даването е отношение на сърцето и то е най-добрият начин, чрез който ние можем да изградим Божието царство. Бог е строител и понеже ние сме създадени по Негов образ, ние сме призовани да бъдем строители на Неговото царство.

Къде?

В обществото, в което живеем, в семействата ни, на работното място, навсякъде където можем да бъдем светлината на света.

Прегръщайки тези четири направления на развитие в живота ни, ние усилваме процеса на откриване на целта ни тук, на земята. Важно е да не забравяме, че това са неща, които трябва да изграждаме всеки ден.

Ето защо от утре за период от 28 дни ви каня да вземете участие в “28 Видение”. 28 дни, които ще ви помогнат да разберете ролята си в NCC и в Божието царство. Всеки ден ще поствам материал за четене, разсъждение и молитва.

Докато четете през следващите 28 дни, се надявам, че ще бъдете насърчени и вдъхновени от пътуването си, откривайки какви Бог ви е създал да бъдете.

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner