Skip to content Skip to footer

28 Дни на Видение 2023

Добре дошъл в „28 дни на Видение“. В тази програма ще се запознаеш с основните ценности в Национален Християнски Център. Всяка една седмица разглежда важна и основна реалност от християнския ни живот. След тези „28 дни на Видение“ ще имаш ясна картина какво и как да изграждаш в своето бъдеще.

Предисловие

Знаеш ли, че Бог те е създал с цел и намерение?
И знаеш ли, че ти имаш специална роля в Неговото царство тук на земята?

Като основател на Национален Християнски Център моето най-голямо желание винаги е било членовете на нашето духовно Семейство да получат всичко, което Бог е приготвил за тях и да могат да реализират дадената им от Бог цел в живота. Ето защо в началото на тази година бих искал да помогна на всеки един в нашия Дом да сложи очите си върху четири направления, в които Бог е предопределил да ходи в своя живот:

  • като Вярващ в Исус;
  • като Принадлежащ към Семейството на Бог – Църквата;
  • като Последовател на Христос и;
  • като Изграждащ Божието царство в нашето общество. 

1. Вярващ в Исус

Вярвайки в Исус означава да поставиш твоята надежда и упование в Него като се предадеш на Неговото Господство във всяка област на живота си.

Когато за първи път повярвахме в Исус, ние получихме вечен живот, но вярването не е и не трябва да бъде еднократно действие в живота ни.

В 1 Йоан 5:14 се казва:

„Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да продължавате да вярвате в Името на Божия Син“

Бог ни е създал така щото всеки един ден да вярваме в и на Него!

В Римляни 1:17 се казва:

„Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: “Праведният чрез вяра ще живее”.

Чрез избора ни да повярваме в Исус Христос ние придобихме достъп до Неговия божествен и вечен вид живот. Това е чудесно, но само вярвайки всеки ден в Него ни прави способни да имаме Неговия изобилен живот във всяка област на нашия живот, тук и сега на земята.

2. Принадлежащ към Семейството на Бог

Принадлежността към Дома на Бог означава да изграждаш стойностни приятелства с тези, които обичат Исус. Да вървиш през живота заедно с тях, обичайки ги, помагайки си и защитавайки се един друг.

Ние всички сме се родили отхвърлени на тази земя!
Римляни 3:23 казва:

„Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.”

Но тук е и добрата новина, че след като сме получили нашето спасение, ние сме били новородени (родени отново) и сме били приети в Неговото семейство! Заради жертвата на Исус ние сега принадлежим на Бога, който ни призовава да принадлежим и един на друг в Неговото семейство.

Когато двама души станат семейство, те трябва да продължат да работят върху техния брак. По същия начин, станали вече част от Семейството на Национален Християнски Център, ние трябва да участваме активно в живота на църквата, да посещаваме неделните събрания, събранията за тийнейджъри и младежи, семейни или несемейни, различните класове и събития, както и целенасочено да изграждаме взаимоотношения с нашите братя и сестри.

3. Последовател на Христос

Да бъдеш последовател на Христос означава да избереш да изместиш фокуса на живота си от собствената си егоцентричност към живот, съсредоточен върху Христа. Да правиш това, което Той би направил, да обичаш по начина, по който Той би обичал.

Има ли някой, който напълно и изцяло да се е уподобил на Исус? Не! Но докато порастваме във вярата, ние всеки ден ставаме все повече като Него. Най-добрият пример, който Той ни остави, е записан в Евангелието на Йоан 13 гл. – там Исус изми краката на учениците си и по-късно умря на кръста за всички нас.

Да изберем да бъдем последователи на Христос не означава просто подобряване на стандарта ни на живот. Това означава да се отречем от себе си и да вземем нашия кръст, за да станем като Него. Това не е еднократно решение или действие от наша страна, а всекидневен съзнателен избор.

4. Изграждащ Божието Царство

Да изграждаш Божието царство означава да се посветиш на Бога по такъв начин, че да се превърнеш в Неговите ръце и нозе в служба на хората. Да даваш от себе си на околните.

Даването е отношение на сърцето и то е най-добрият начин, чрез който ние можем да изградим Божието царство. Библията описва Бог като архитект и строител на всичко видимо и невидимо. Понеже ние сме създадени по Негов образ, ние също сме призовани да бъдем строители, едни, които изграждат Неговото царство на земята.

Къде?

В обществото, в което живеем, в семействата ни, на работното място, навсякъде, където можем да бъдем светлината на света.

Прегръщайки тези четири направления на развитие в живота ни, ние усилваме процеса на откриване на целта, за която сме били създадени тук, на земята. Важно е да не забравяш, че това са неща, върху които трябва да внимаваш и изграждаш всеки ден.

Ето защо от утре, за период от 28 дни, всеки ден ще поствам послание за разсъждение и молитва.

Искрено се надявам, докато четеш, да бъдеш насърчен и вдъхновен да откриеш какъв Бог те е създал да бъдеш. Вярвам, че в тези 28 дни ще разбереш мястото си не само в Национален Християнски Център, но и ролята си в Божието царство.

С обич,

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner